Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Osmanlı İsyanları (Kronolojik) Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Arnavutluk İsyanı 1910

Yunan isyanlarıyla beraber Arnavutluk'ta bir bahane ile ayaklanma planlayanlar, “vergi toplanması” kararına karşı “vergi veremeyiz” diyerek Arnavutları ayaklandırarak isyan çıkardılar.

31 Mart ayaklanmaları

Harekat Ordusunun İstanbul'a yürüyüşü 1909
II. meşrutiyet'in ilanından sonra istanbul'da yönetime karşı girişilen büyük bir ayaklanma. Osmanlı devletinde mevcut rejimi yıkmaya yönelik ilk ayaklanmadır.(13 nisan 1909)

Adana olayları 1909

(Ermeni ayaklanmaları) Bölgeyi işgal eden Fransızların Ermenileri kışkırtma çalışmaları sonucunda Ermeniler Osmanlı'ya karşı "Klikya Ermeni Devleti" kurmak için ayaklandılar.(1909)

Makedonya ayaklanması 1903

1903 yazında Makedonya kanlı bir ayaklanmaya sahne oldu. Ayaklanma bastırıldı ama Makedonya’nın Osmanlı’dan kopartılması için de her türlü girişim başlatıldı.

Sason ayaklanması 1894

1894 senesinde Yunan ve Bulgar ihtilalilerini taklit etmeye çalışan Ermeni Taşnak terör örgütünün ve Talurili Ermenilerin bölgedeki üç kürt aşiretiyle olan çatışmasının büyümesi sonucu ortaya çıkan olaylardır. Sason ayaklanması ayrılıkçı bir ayaklanmadır. Uzun süren çatışmalar sonucunda ayaklanan eden ermeniler yenilmiştir.Fotoğrafta Sason ayaklanmasını başlatan çete liderini görmektesiniz.

Bulgar ayaklanması 1876

17. yüzyıldaki milliyetcilik akımının etkisi ve Bulgar vatandaşlarının Osmanlı yönetiminden hoşnutsuzluk duyması ayrılıkçı isyanları doğurdu.Bulgarlar 1876 yılında Osmanlıya karşı başkaldırarak ayaklandılar.

Hersek Ayaklanması 1875

Büyük bir Slav devleti yaratmak amacıyla çıkarılmış bir ayaklanmadır. Söz konusu ayaklanma çöküş dönemindeki Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan tavsiyesinin önemli bir safhası olarak karşımıza çıkmaktadır.(1875)

Girit ayaklanması 1866

Cinayet işleyen Giritli Rum isyancılar için af ilân edilmiştir. Bu arada Girit’in gelirinin ikiye bölünmesi karara bağlandı. Aradan çok geçmeden, Giritli Hıristiyanlar ikiye bölündü, isyan etmekten yana olmayan liberaller ve isyancı muhafazakârlar arasında kavga başladı.(1866)

Epir ve Taselya ayaklanmaları 1854

Yunanlıların Osmanlı yönetimine karşı başlattığı ayrılıkçı ayaklanmalardan biridir. (1854)

Mehmet Ali Paşa ayaklanması 1832

Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devletine karşı başarıyla sonuçlanan bir isyan çıkardı. (1832)

Sakız adası ayaklanması 1822

1822'de Sakız adasındaki Yunanlıların çıkarmış olduğu bir ayaklanmadır.

Tepedelenli Ali paşa ayaklanması 1822

Tepedelenli Ali Paşa 24 Ocak 1822'de Osmanlı Devletine isyan etmiş olan Yanya valisidir. Yanya Aslanı olarak anılmaktadır.

Mora ayaklanması 1821

1821'de Yunanistan ın bağımsızlığı ile sonuçlanan ve baştan sona patrikhane tarafından idare edilen isyan hareketi.

Alemdar Olayı 1808

15 Kasım - 18 Kasım 1808'de Rumeli âyanından, yenilik yanlısı Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa'nın ölümüne ve yenilik hareketlerinin durmasına yol açan yeniçeri ayaklanmasıdır 

Kabakçı Mustafa Paşa ayaklanması 1807

1807'de Nizam-ı cedit ordusunu istemeyen yeniçerilerin çıkarmış olduğu ayaklanmadır.

Sırp İsyanları 1806

Sırp İsyanları 19. yüzyılın başlarında Sırpların Osmanlı Devleti'ne karşı başlattıkları ve 1878 yılında Sırbistan'ın bağımsızlığıyla sonuçlanmış isyanlardır.

Pazvantoğlu ayaklanması 1797

Rumeli'de 1797'de Pazvantoğlu ailesinin çıkardığı ayaklanmadır. Osmanlı tarihinde isyanı en zor bastırılan aile sayılabilir.

Arnavut ayaklanması 1731

Patrona Halil ayaklanmasına takiben İstanbul'da cereyan etmiş bir ayaklanmadır. Ayaklanmayı başlatanların çoğunluğunun Arnavut olmasından dolayı İstanbul'da Arnavut Ayaklanması adını almıştır.

Patrona Halil Ayaklanması 1730

Patrona Halil İsyanı, Osmanlı Devleti'ndeki Lale Devri'nin sonunu getiren ayaklanmadır.Patrona Halil adlı, ne aslı oluğu belirli olmayan bir kişi idaresinde, bu ayaklanma 28 Eylül, 1730da başlayıp üç gün sürmüştür. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam edilmiş; Sultan III. Ahmed tahttan indirilmiş ve tahta I. Mahmud getirilmiş ve sonradan Lale Devri adı verilecek devir sona erdirilmiştir.

Edirne olayları ve Ordunun İstanbul üzerine yürümesi 1703

1703 yılında çıkan bu ayaklanma II. Mustafa'nın tahttan indirilmesiyle son bulmuştur.

Abaza Hasan Paşa Ayaklanması 1658

Osmanlı tarihinin en büyük celali isyanıdır. 1658'de Abaza Hasan Paşa tarafından çıkarılmıştır.

Yeniçeri, Sipahi ayaklanması 1656

1656 yılında Yeniçerilerin sipahilerle birleşerek başlattıkları ve kellelerini istedikleri saray adamlarıyla devlet erkanından 30 kişinin öldürülmesiyle son bulan ayaklanmadır

Gürcü Nebi İsyanı 1649

Başlıca Celali ayaklanmalarında biridir. 1649 yılında Gürcü Nebi tarafından başlatılmıştır.

Haydaroğlu Mehmet Bey ayaklanması 1649

Anadoluda çıkan büyük ayaklanmalarda biri de Haydaroğlu Mehmet Bey ayaklanmasıdır. Bu ayaklanma 1649 yılında çıkmıştır.

Sultanahmet olayı ve Sipahi ayaklanması 1648

1648 yılında yine osmanlı yönetimine karşı olan sipahi askerlerinin çıkardığı bir isyan sonucu çıkan ayaklanmadır.

Vardar Ali Paşa Ayaklanması 1648

Sivas Valisi olan Vardar Ali Paşa 1648 yılında ayaklanma başlattı.

Dürzi emiri Manoğlu İsyanı 1635

1635'de, Lübnan'da isyan çıkaran Dürzi emiri Manoğlu Fahrettin ile oğlu idam edildi.

İlyas Paşa Ayaklanması 1632

Balıkesir bölgesinde 1632 yılında İlyas Paşa ve çevresindekilerin gerçekleştirdği ayaklanmadır.

Cennetoğlu ayaklanması 1624

Balıkesir bölgesinde bir tımarlı sipahi olan Cennetoğlu zamanla halk içine girerek sancakbeyi, kethüda ve ağaların yaptıkları zulümleri ortadan kaldıracağını bildirmek suretiyle taraftar toplayarak Osmanlı'ya baş kaldırmıştır.

Anadolu’da Abaza paşa ayaklanması 1622

Abaza Hasan Paşa zorbalıklarıyla ün salmış bir vezirdir.Türkmen aşiretlerinin ağası bulunduğu sırada görevinden atıldığı için, 1622 yılında Kastamonu dolaylarında saraya başkaldırdı.

Genç Osman’a karşı Yeniçeri, Sipahi ayaklanması 1622

Yeniçeri ve Sipahi askerlerinin Genç Osman'a başkaldırmış ve ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmada henüz 14 yaşındaki Genç Osman tahttan indirilmiş ve Yedikule zindanlarında boğularak öldürülmüştür.

Celali ayaklanmaları 1500 - 1600

Celali ayaklanmaları,1500 - 1600 yüzyılları arasında, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da toplumsal ve ekonomik yapının bozulmasından kaynaklanan ayaklanmalardır. Ayaklanmaların ilk önderi Şeyh Celal'dir. Bu ayaklanmalar Tokat yöreseinde başladı ve ardından diğer gruplar arasında destek bulmasıyla hızla yayılmıştır.

İstanbul'da Yeniçeri Ayaklanması 1525

Osmanlı tarihinde bir çok kez yönetime karşı ayaklanan Yençeri ayaklanmalarının ilki 1525 yılında olmuştur.

Hain Ahmet ayaklanması 1524

Ahmet Paşa tarafından gerçekleştirilen bu ayaklanma 1524 yılında Mısır'ın bağımsızlığını ilan etmesi üzerine gerçekleşmiştir.

Şahkulu ayaklanması 1511

Şah Kulu Baba Tekeli İsyanı; 1511 yılı Nisan ayında gerçekleşmiş; Şah İsmail'i kurtarıcı olarak kabul eden Kırşehir, Tokat, Amasya, Yozgat ve Çorum çevresinde Osmanlı İmparatorluğu karşısında II. Bayezid döneminde gerçekleşmiş bir isyandır.

Karamanoğulları ayaklanması 1444

Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlı yönetimine girmek istememesi üzerine yapılan ayaklanmalardır. 1444 yılında Karaman'da yapılmıştır.

Candaroğlu İsfendiyar bey ayaklanması 1424

Bu ayaklanma Candaroğlları beyi olan İzzeddin İsfendiyar Bey tarafından 1424 yılında Sinopta gerçekleştirilmiştir.

Küçük Mustafa ayaklanması 1423

Küçük Mustafa, Çelebi Sultan Mehmed'in oglu olup 1423 yılında saltanat kavgası sonucu Osmanlı yönetimine başkaldırmıştır. Mustafa Çelebi isyanı olarak da bilinmektedir.

Şeyh Bedrettin ayaklanması 1420

Çelebi Mehmed döneminde çıkmış olan, dini ve siyasi bir isyandır. Şeyh Bedreddin; kendine ait bir devlet kurmak istemiştir. Fakat isyan bastırılmıştır.

Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal ayaklanması 1420

Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal, Şeyh Bedreddin'in baş müridleridir.1420 yılında İzmir Karaburun Yarımadasında gerçekleşmiştir.

İzmiroğlu Cüneyt Bey isyanı 1414

Adını isyanı gerçekleştiren çete liderinden almaktadır. 1414 yılında İzmir oğlu Cüneyt Bey tarafından gerçeklerştirilmiştir.


Osmanlı İsyanları (Kronolojik) Resimleri

  • 1
    Osmanlı İsyanları 3 yıl önce

    Osmanlı İsyanları

Osmanlı İsyanları (Kronolojik) Sunumları

Osmanlı İsyanları (Kronolojik) Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Osmanlı İsyanları (Kronolojik) Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Osmanlı İsyanları
Yazı İşlemleri